Välkommen till www.woooed.com

Dessa villkor beskriver reglerna för användningen av Woooed ABs webbplats, som finns på https://woooed.com/. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och / eller dig som gör beställningar via hemsidan. Avtal kommer ingås mellan dig som konsument och Woooed AB, organisations nummer 559276-1943 på hemsidan.


Genom att komma åt denna webbplats antar vi att du accepterar dessa villkor. Fortsätt inte att använda www.woooed.com om du inte går med på att följa alla villkor som anges på denna sida.


Följande terminologi gäller för dessa villkor, sekretesspolicy och ansvarsfriskrivning och alla avtal: “Kund”, “Du” och “Din” hänvisar till dig, den person som loggar in på denna webbplats och uppfyller företagets villkor. “Företaget”, “oss själva”, “vi”, “vårt” och “oss” hänvisar till vårt företag. “Företaget”, “parten”, “parter” eller “oss” avser både kunden och oss själva. Alla villkor hänvisar till erbjudandet, godtagandet och övervägande av betalningen som är nödvändig för att genomföra processen för vårt stöd till kunden på det mest lämpliga sättet för det uttryckliga syftet att tillgodose kundens behov när det gäller tillhandahållande av företagets angivna tjänster, i enlighet med och med förbehåll för gällande svenska lagar. Varje användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, plural, versaler och / eller han / hon eller de anses vara utbytbara och därför hänvisa till densamma.

För att kunna beställa på hemsidan måste Du ha fyllt 18 år. Woooed AB accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Woooed AB förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

Samtliga beställnigar och användning av våra produkter kräver att du är 18 år gammal.

När Du registrerar ditt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Woooeds behandling av personuppgifter finns i Woooeds Integritetspolicy. 

Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och/eller lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till Woooed om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord. Du ansvarar för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter om en anmälan inte gjorts till oss. 

Om Woooed misstänker att Du missbrukar ditt användarkonto eller dina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Woooed rätt att avsluta ditt konto. Woooed har även rätt att tilldela dig nya inloggningsuppgifter. 

Cookies


Vi använder oss av Cookies. Genom att gå in på www.woooed.com, godkänner du att använda cookies i enlighet med Woooeds integritetspolicy. De flesta interaktiva webbplatser använder cookies för att låta oss hämta användarens information för varje besök. Cookies används av vår webbplats för att göra det möjligt för vissa områden att göra det enklare för personer som besöker vår webbplats. Vissa av våra dotterbolag / reklampartner kan också använda cookies.


Licens

Om inte annat anges äger Woooed och / eller dess licensgivare immateriella rättigheter för allt material på www.woooed.com. Alla immateriella rättigheter är reserverade. Du kan komma åt detta från www.woooed.com för eget personligt bruk under förutsättning att de begränsningar som anges i dessa villkor.

Du får inte:

 • Publicera material från www.woooed.com
 • Sälja, hyra eller underlicensmaterial från www.woooed.com
 • Reproducera, kopiera eller duplicera material från www.woooed.com
 • Omfördela innehåll från www.woooed.com


Detta avtal började gälla samma dag som detta publiceras.

Delar av denna webbplats ger användare möjlighet att skicka och utbyta åsikter och information inom vissa delar av webbplatsen. Woooed filtrerar, redigerar, publicerar eller granskar inte kommentarer innan de finns på webbplatsen. Kommentarer återspeglar inte åsikter och värderingar från Woooed AB, dess agenter och / eller dotterbolag. Kommentarer återspeglar åsikter och värderingar från den person som lägger upp sina åsikter. I den utsträckning som tillåts av tillämplig lagstiftning är Woooed inte ansvarigt för kommentarer eller har inget ansvar för skador eller utgifter som orsakats och / eller lidits till följd av någon användning av och / eller publicering av och / eller framträdande av kommentarerna på denna webbplats.


Woooed AB förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och ta bort alla kommentarer som kan anses olämpliga, stötande eller orsakar brott mot dessa villkor.


Du garanterar och representerar att:

 • Du har rätt att lägga upp kommentarerna på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och samtycke till att göra det;
 • Kommentarerna inkräktar inte på någon immateriell rättighet, inklusive utan begränsning upphovsrätt, patent eller varumärke som tillhör någon tredje part;
 • Kommentarerna innehåller inte något förtalande, ärekränkande, stötande, oanständigt eller på annat sätt olagligt material som är ett intrång i integritet
 • Kommentarerna kommer inte att användas för att begära eller marknadsföra affärer eller anpassade eller presentera kommersiella aktiviteter eller olaglig verksamhet.


Du beviljar härmed Woooed en icke-exklusiv licens att använda, reproducera, redigera och auktorisera andra att använda, reproducera och redigera någon av dina kommentarer i alla former, format eller media.


Hyperlänkning till vårt innehåll

Följande organisationer kan länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande:

 • Statliga organ; Sökmotorer;
 • Nyhetsorganisationer;
 • Online katalogdistributörer kan länka till vår webbplats på samma sätt som de hyperlänkar till webbplatser för andra börsnoterade företag; och
 • Systemövergripande ackrediterade företag förutom att begära ideella organisationer, välgörenhetsgallerior och välgörenhetsinsamlingsgrupper som kanske inte hyperlänkar till vår webbplats.


Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge som länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, godkännande eller godkännande av länkande part och dess produkter och / eller tjänster; och (c) passar inom ramen för den länkande partens webbplats.


Vi kan överväga och godkänna andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer:

– allmänt kända konsument- och / eller affärsinformationskällor; – dot.com community webbplatser;
– föreningar eller andra grupper som representerar välgörenhetsorganisationer;
– online katalogdistributörer;
– Internetportaler;
– bokförings-, juridik- och konsultföretag; och
– utbildningsinstitutioner och branschorganisationer

Vi kommer att godkänna länkförfrågningar från dessa organisationer om vi beslutar att: (a) länken inte skulle få oss att se negativt ut för oss själva eller för våra ackrediterade företag; (b) organisationen har inga negativa register hos oss; (c) nyttan för oss av synligheten av hyperlänken kompenserar frånvaron av Woooed AB; och (d) länken är i sammanhang med allmän resursinformation.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida så länge som länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, godkännande eller godkännande av den länkande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar inom ramen för den länkande partens webbplats.

Om du är en av de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserad av att länka till vår webbplats måste du informera oss om det genom att skicka ett e-postmeddelande till Woooed. Vänligen inkludera ditt namn, ditt organisationsnamn, kontaktinformation samt webbadressen till din webbplats, en lista över alla webbadresser som du tänker länka till vår webbplats och en lista över webbadresserna på vår webbplats som du vill länk. Vänta 2-3 veckor på svar.

Godkända organisationer kan länka till vår webbplats enligt följande:

– Genom att använda vårt företagsnamn; eller
– Genom att använda den enhetliga resurssökaren som är länkad till; eller
– Genom att använda någon annan beskrivning av vår webbplats som är länkad till som är vettigt i sammanhanget och formatet på innehållet på den länkande partens webbplats.


Ingen användning av Woooeds logotyp eller annat konstverk är tillåtet för att länka från varumärkeslicensavtal.

iFrames

Utan förhandsgodkännande och skriftligt tillstånd får du inte skapa ramar runt våra webbsidor som på något sätt ändrar den visuella presentationen eller utseendet på vår webbplats.


Innehållsansvar

Vi ansvarar inte för innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att skydda och försvara oss mot alla anspråk som kommer upp på din webbplats. Inga länkar ska visas på någon webbplats som kan tolkas som ärekränkande, obscent eller kriminellt, eller som bryter mot, på annat sätt bryter mot eller förespråkar intrång eller annan kränkning av tredje parts rättigheter. Woooed avstår ifrån allt ansvar av material som är länkat eller kommer från en tredje part.

Din integritet

Vänligen läs vår Integritetspolicy.

Förbehåll för rättigheter och ändringar

Vi förbehåller oss rätten att begära att du tar bort alla länkar eller någon speciell länk till vår webbplats. Du godkänner att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på begäran. Vi förbehåller oss också rätten att anpassa dessa villkor och det kopplar policy när som helst. Genom att kontinuerligt länka till vår webbplats samtycker du till att vara bunden till och följa dessa länkningsvillkor.

Woooed förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Sajten. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på hemsidan), alternativt 30 dagar efter att vi har informerat dig om ändringarna. Woooed rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på hemsidan regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.


Borttagning av länkar från vår webbplats

Om du hittar någon länk på vår webbplats som är stötande av någon anledning, kan du kontakta och informera oss när som helst. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar men vi är inte skyldiga till eller så eller att svara dig direkt.

Vi garanterar inte att informationen på denna webbplats är korrekt, vi garanterar inte dess fullständighet eller noggrannhet; Vi lovar inte heller att se till att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterad.

Avtal och beställning

Ett avtal om köp ingås först när Woooed bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från Woooed per e-post. Woooed uppmanar dig att spara din orderbekräftelse för eventuella kontakter med Woooeds kundtjänst. Samtliga orderberkräfleser och/eller biljetter måste visas upp vid bokat evenemang. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av Woooed. Om beställningen återkallas så kommer Woooed att återbetala alla eventuella betalningar som Du eller har gjort.

Priser, avgifter och betalning

Vid beställning via hemsidan gäller de priser som anges på hemsidan. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte eventuella betalnings- och fraktavgifter, som anges separat vid utcheckning.


Du kan betala på de sätt som anges på hemsidans utcheckning. Woooed har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen. Woooed förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på hemsidan. 

Kampanjer och erbjudanden

Woooed kan från tid till annan erbjuda kampanjer på hemsidan som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika tjänster som anges av Woooed. Vi förbehåller oss rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på hemsidan gäller under en begränsad tid och så länge evenemangstjänsterna finns.

Leverans

 Leveranstiden för våra tjänster sker omgående när Du har mottagit din orderbekräftelse. 

Ångerrätt

Reglerna om ångerrätt i lagen (SFS 2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är du därför bunden av ditt köp. Du kan dock ångra en bokning fram till dess att betalning har skett.

Du kan avboka din biljett upp till 24 timmar innan eventets starttid. Du kommer då få en voucher du kan betala med till ett annat event. Vouchern kan användas vid köp av samtliga event av samma pris som biljetten du avbokat. Vouchern gäller upp till tre (3) månader. Samtliga avbokningar sker via vår mail: support@woooed.com.

Inställda evenemang och reklamationer

Vid inställt evenemang har du rätt till full ersättning antingen i form av utbetalning eller byte till annat evenemang. Du kommer bli informerad via den emailaddress Du har utgett vid beställning från vår hemsida. Om inget email har skickats till dig men Du har ett inställt evenemang så är din orderbekräftelse det bevis som gäller.

Vid reklamationer följer Woooed gällande konsumentskydds-lagstiftning och riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden: www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

Förbehåll


I den utsträckning som tillåts enligt tillämpad lag utesluter vi alla garantier, garantier och villkor relaterade till vår webbplats och användningen av denna webbplats. Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att:

– begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada;
– begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning;
– begränsa någon av våra eller dina skulder på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämpad lag; eller
– utesluta några av våra eller dina skulder som inte kan uteslutas enligt tillämpad lag.

De begränsningar och förbud mot ansvar som anges i detta avsnitt och på andra håll i denna ansvarsfriskrivning: (a) omfattas av föregående stycke; och (b) reglerar alla skulder som följer av ansvarsfriskrivningen, inklusive skulder som uppkommer i kontrakt, i skadestånd och för brott mot lagstadgad skyldighet.

Så länge webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls gratis är vi inte ansvariga för förlust eller skada av något slag.

Force Majeure

Woooed ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Woooed inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Woooed dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och Woooed rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

Ogiltighet

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

Tillämplig lag och tvist

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Woooeds kundtjänst. 


Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Woooed direkt, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk https://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

Vid eventuell tvist följer Woooed beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.


Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt ovanstående eller i sista hand av allmän domstol.